Ponuda

Terapija dišnih puteva

Nouvag Ultrasonic Nebulizer

Visokoučinkoviti uređaj za inhalacijsku terapiju i ovlaživanje dišnog puta kao i respiratorne terapije aerosolom.

Terapija dišnih puteva